29 FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

29 FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 • Post author:
 • Post category:Aktualności

R E G U L A M I N

Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

 Cele festiwalu

 1. Popularyzacja piosenki turystycznej.
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania uzdolnień wokalnych.
 3. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń muzycznych.

Warunki uczestnictwa

 1. Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).
 2. Przewiduje się następujące kategorie wiekowe uczestników festiwalu:
  klasy I-IV SP, klasy V-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe.

  O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 członków danej grupy, najstarsi członkowie zespołu mogą być starsi tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej.
 3. W Festiwalu mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne
  i wokalne (zespół nie może liczyć więcej niż 10 członków – liczniejsze zespoły
  mogą zostać zakwalifikowane do festiwalu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem).
 4. Zespoły i soliści sami zapewniają sobie akompaniament.
  Istnieje możliwość podłączenia instrumentów do sprzętu nagłaśniającego
  natomiast nie dopuszcza się podkładów półplayback.
 5. Wykonawcy powinni zaprezentować dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (utwory o różnych nastrojach – preferowane utwory radosne), których łączny
  czas trwania nie może przekroczyć 8 minut. Nauczyciel może tylko i wyłącznie akompaniować do utworów.  
 6. Tematyka prezentowanych na festiwalu utworów powinna być ściśle związana
  z tematyką turystyczną lub szantową.
 7. Jeden nauczyciel może wystawić maksymalnie 3 wykonawców (np. solista, zespół, duet).
 8. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).


Termin i miejsce prezentacji

Przesłuchania rozpoczną się 21 listopada 2023 r. o 9.00
w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

przy ul. ks. Henryka Jośki 41, 44-217 Rybnik (uwaga nowa siedziba)


Kryteria oceny

 1. Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, emisję i dykcję, rytmiczność, frazowanie, zestrojenie instrumentów, ogólny wyraz artystyczny.
 2. Decyzje komisji festiwalowej, powołanej przez organizatorów są nieodwołalne.


Sprawy organizacyjne

 1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać (w nieprzekraczalnym terminie)
  do 31 października 2023 r. na adres: mdkwr@poczta.onet.pl
 2. Harmonogram będzie przesłany mailowo do zgłaszającego podmiot muzyczny instruktora oraz instytucji w której działa (do 10.09.2023 r.)    
 3. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi podczas Koncertu Finałowego, który odbędzie się 24 listopada 2023 r. o 17.00. w MDK w Rybniku.

REGULAMIN      KARTA ZGŁOSZENIA