KONKURSY

LP

NAZWA KONKURSU

DO POBRANIA

WYNIKI

1.

XXVII Festiwal Piosenki Turystycznej

WYNIKI

2.

VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „MAGIA TAŃCA”

WYNIKI

3.

Konkurs na Rybnicką Stajenkę Betlejemską

regulamin

WYNIKI

4.

XI Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” 2021

WYNIKI

5.

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych

6.

VIII Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny „PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

regulamin

karta zgłoszenia

zgoda

 

WYNIKI

7.

„Między czernią a bielą…”  2021

IV Międzynarodowe Biennale
na Małą Formę Graficzną

pt. „Tajemnice i legendy z głębi mórz
i oceanów”

IMPREZY

LP

NAZWA IMPREZY

KOORDYNATOR

DATA IMPREZY

1.

Podsumowanie obozu „Pozytywka”

Danuta Sarna

2.

Wernisaż pracowni plastycznej „GiR-a”

Milada Więckowska

3.

Wernisaż pracowni plastycznej „KONTRASTY”

Zuzanna Śmieja

4.

Podsumowanie pleneru pracowni Creatio

Aldona Kaczmarczyk – Kołucka

5.

Jubileusz grup teatralnych spektakle
DK Boguszowice

Zofia Paszenda

6.

Wernisaż wystawy pracowni plastycznej WALOR

Ewa Tomas – Modlich

7.

Koncert laureatów Festiwalu Piosenki Turystycznej

Anna Imiołek

8.

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „MAGIA TAŃCA”

Monika Floryszak

9.

Międzynarowode Biennale na Małą Formę Graficzną „Między czernią a bielą”

Milada Więckowska

10.

Wernisaż wystawy pracowni plastycznej „KAMELEON”

Danuta Sarna

11.

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych

Anna Imiołek

12.

Ogólnopolski DZiecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni”

Zofia Paszenda

13.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dokumentalnych „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

Ewa Klonowska

14.

Koncert muzyczny „Nasza muzyczna podróż”

Wojciech Świerczyna

15.

Miejska Gra Filmowa

Ewa Klonowska

16.

Koncert ,,DZIECI RODZICOM” – występy taneczne

Marzena Butyłkin

17.

Wakacje z MDK 

Barbara Zielińska