KONKURSY

LP

NAZWA KONKURSU

DO POBRANIA

WYNIKI

1.

XXVIII Festiwal Piosenki Turystycznej

WYNIKI

2.

VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych “MAGIA TAŃCA”

Protokół

3.

Konkurs na Rybnicką Stajenkę Betlejemską

regulamin

WYNIKI

4.

XII Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych “ŚWIAT WOKÓŁ MNIE” 2022

regulamin
i karta zgłoszenia

zgoda

WYNIKI

5.

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas I-III Szkół Podstawowych

regulamin i karta zgłoszenia

Protokół

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych

regulamin i karta zgłoszenia

Protokół

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych

regulamin i karta zgłoszenia

Protokół

6.

VIII Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny “PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

regulamin

karta zgłoszenia

zgoda

 

Protokół

7.

“Między czernią a bielą…”  2023

V Międzynarodowe Biennale
na Małą Formę Graficzną

pt. „Myszy, koty i psy… w literaturze i w życiu”

regulamin

contest rules ENG

formularz zgłoszeniowy Application form

 

Wyniki

Results

8.

BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
WIELCY ZNANI I NIEZNANI” 2022

XVII MIĘDZYNARODOWY  KONKURS  PLASTYCZNY

PIETER BRUEGEL – OBSERWATOR ŻYCIA

 

regulamin

contest rules ENG

 

Protokół

Results

IMPREZY

LP

NAZWA IMPREZY

KOORDYNATOR

DATA IMPREZY

1.

Premiera teatru PACYNKI

Zofia Paszenda

2.

Wernisaż pracowni plastycznej
„GiR-a”

Milada Więckowska

3.

Wernisaż pracowni plastycznej CREATIO

Aldona
Kaczmarczyk-Kołucka

4.

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych “MAGIA TAŃCA”

Monika Floryszak

5.

Wernisaż wystawy pracowni plastycznej WALOR

Ewa
Tomas – Modlich

6.

Festiwal Piosenki Turystycznej

Anna Imiołek

7.

Jubileusz Chóru Bel Canto

Iwona Remiorz

8.

Wystawa M6

Danuta Sarna

9. 10.

Koncert Świąteczny dla Rodziców
Koncert Świąteczny dla Seniorów

Karolina Hanik

11.

Miejski Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych

Anna Imiołek

13.

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dokumentalnych „ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

Ewa Klonowska

14.

Koncert muzyczny “Nasza muzyczna podróż”

Wojciech Świerczyna

15.

Miejska Gra Filmowa

Ewa Klonowska

16.

Koncert ,,DZIECI RODZICOM” – występy taneczne

Marzena Butyłkin