ZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zapisy na zajęcia w nowym roku szkolnym rozpoczynamy 
16 sierpnia 2021 r. od 9.00 do 15.00

Wnioski przyjmujemy tylko w formie papierowej.

LISTA WOLNYCH MIEJSC

DEKLARACJA UCZESTNICTWA / KONTYNUACJI

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO