DEPTAK PEŁEN SZTUKI 2015

DEPTAK PEŁEN SZTUKI 2015

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

Śląskie straszki i utopce w ogromnych maskach pojawiły się na fontannie przed bazyliką 3 i 4 października… a to wszystko za sprawą Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego IZART. Spektakl uliczny „Śląskie duchy” zrealizowany na placu przed bazyliką jest podsumowaniem projektu „DEPTAK  PEŁEN SZTUKI” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne IZART z Rybnika z udziałem finansowym Miasta Rybnik. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu były Izabela Karwot i Zofia Paszenda.

Spektakl „Śląskie duchy” w reżyserii Izabeli Karwot zrealizowały dzieci rybnickich teatrów: „Guziczek”, Tara-Bum” z Teatru  Ziemi Rybnickiej; „Cicho-Sza” i „Dratewka” z Młodzieżowego Domu Kultury; „Supełek” i „Fik Mik” z Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

Działania teatralne są  częścią projektu „DEPTAK PEŁEN SZTKUKI” w ramach, którego dzieci w czasie wakacji tworzyły obrazy do śląskich legend pod okiem warsztatowców i pedagogów; Wojciech Chowaniec – aktor teatru tańca absolwent PWST, Piotr Sabat – aktor teatru pantomimy z Wrocławia i Barbara Wójcik-Wiktorowicz – scenograf , multimedialista.

Nad przebiegiem działań  czuwali członkowie Stowarzyszenia IZART: Zofia Paszenda, Anna Literacka, Kamila Literacka, Adrianna Jureczko, Monika Kubica.

Projekt „DEPTAK PEŁEN SZTUKI” wsparły rybnickie placówki kulturalne i oświatowe: Młodzieżowy Dom Kultury i Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach oraz Teatr Ziemi Rybnickiej.