PRYMUSI 2015

PRYMUSI 2015

23 czerwca w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygoda zostały wręczone tytuły Rybnickiego Prymusa. Tytuł ten przyznawany jest przez Prezydenta Miasta Rybnik za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wśród laureatów tej nagrody znalazło się 13 wychowanków z naszej placówki. Medale i gratulacje odebrali z rąk zastępcy prezydenta Miasta Rybnika pana Wojciecha Świerkosza. Nauczyciele otrzymali podziękowania za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2014/2015.

Hania Wróblewska – Aldona Kaczmarczyk – Kołucka,

Wiktor Śliwiński – Danuta Sarna,

Mateusz Moniak – Lidia Blazel- Marszolik,

Kinga Figlańska – Ewa Tomas Modlich,

Martyna Ćwiertnia – Aldona Kaczmarczyk – Kołucka,

Martyna Jarosz – Marzena Butyłkin,

Ewa Kołodziej – Marzena Butyłkin,

Oliwia Rogowska- Zofia Paszenda,

Kaja Michalik – Zofia Paszenda,

Natalia Koźmińska – Monika Floryszak,

Katarzyna Kapa – Monika Floryszak

Marlena Kostrzewa – Milada Więckowska,

Małgorzata Padoł – Zofia Paszenda, Milada Więckowska

foto J. Rzymanek, MDK

GALERIA