“WIELCY ZNANI I NIEZNANI” 2024

“WIELCY ZNANI I NIEZNANI” 2024

  • Post author:
  • Post category:Aktualności
BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „WIELCY ZNANI I NIEZNANI”
XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

pod patronatem PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

SANDRO BOTTICELLI – FLORENCKI MARZYCIEL

ORGANIZATOR:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

CELE:
– prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
– popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom sylwetek wielkich artystów,
– wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

TEMATYKA PRAC:
Dzisiaj mija kolejny rok naszej wspólnej podróży po świecie sztuki i artystów. Poznamy razem nowego artystę i za pomocą swoich obrazów podzielimy się wiedzą na jego temat. W tym roku będzie to włoski malarz okresu renesansu SANDRO BOTTICELLI.

Wejdźcie, proszę w jego poetycki malarski świat. Poznajcie obrazy, które należą do najpiękniejszych przykładów ilustrujących piękno i niepokój ludzkich uczuć oraz wdzięk i taneczny rytm postaci. Odnajdźcie artystę, który przez prawie całe życie był związany ze swoim rodzinnym miastem Florencją i z potężnym rodem Medyceuszy. Odkryjcie twórcę, który w swoich dziełach podejmował liryczny dialog z przyrodą.
Każdy z Was może pokazać innego Botticellego; zdolne dziecko z toskańskiej rzemieślniczej rodziny, ucznia terminującego w pracowniach znanych malarzy i złotników, dojrzałego i uznanego florenckiego artystę, przyjaciela oraz współpracownika Medyceuszy, niespokojnego ducha i pasjonata czy marzyciela badającego piękno natury i ludzkiej psychiki.

NIE KOPIUJCIE OBRAZÓW ARTYSTY – niech pozostaną dla Was wyłącznie inspiracją dla tworzenia własnych pięknych prac.

WIEK UCZESTNIKÓW: 5 – 21 LAT
Grupy wiekowe: (do 7 lat), (8-11 lat) , (12-15 lat), (16-21 lat)

TECHNIKA: malarstwo, rysunek, techniki mieszane płaskie, grafika (wyłącznie warsztatowa z wyłączeniem grafiki komputerowej)

FORMAT PRAC: malarstwo, rysunek – minimum A3
grafika – format dowolny

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC do organizatora: 22 marca 2024
(nie liczy się data stempla pocztowego tylko czas dotarcia)
Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko autora, wiek autora,
– adres, e-mail i telefon placówki,
– imię i nazwisko nauczyciela,
– e-mail i telefon nauczyciela

Proszę nie rolować i nie oprawiać prac!

Prosimy również o przesłanie podpisanej listy prac (dołączona do regulaminu), która jest równocześnie zgodą na udział w konkursie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.mdk.rybnik.pl w dniu 15 kwietnia 2024.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2024.

Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym na stronie internetowej MDK.

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora mailowo lub telefonicznie.

Adres:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RYBNIKU
UL. KS. H. JOŚKI 41, 44-217 RYBNIK
tel. 32 4215155, 32 4224088,
e-mail: art-studio-creatio@wp.pl
www.mdk.rybnik.pl

Prace nadesłane na konkurs będą mogły być odebrane na wyraźne życzenie i koszt placówki do 31 sierpnia 2024. Po tym czasie wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

REGULAMIN     /    CONTEST RULES