XVIII FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

XVIII FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

 • Post author:
 • Post category:Aktualności

XXVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej

organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku 

 Cele festiwalu

 1. Popularyzacja piosenki turystycznej.
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania uzdolnień wokalnych.
 3. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń muzycznych.

Warunki uczestnictwa

 1. Festiwal adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek kulturalno-oświatowych.
 2. Przewiduje się następujące kategorie wiekowe uczestników festiwalu:
  klasy I-IV SP, klasy V-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe.
  O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 3/4 członków danej grupy, najstarsi członkowie zespołu mogą być starsi tylko o 1 rok od podanej w zgłoszeniu kategorii wiekowej.
 3. W Festiwalu mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne i wokalne (zespół nie może liczyć więcej niż 10 członków – liczniejsze zespoły mogą zostać zakwalifikowane do festiwalu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego
  z organizatorem). 
 4. Zespoły i soliści sami zapewniają sobie akompaniament. Dopuszcza się podłączenie instrumentów do sprzętu nagłaśniającego, a także decyzją jury dopuszcza się podkłady półplayback. Występy z instrumentami na żywo będą dodatkowe premiowane.  
 5. Wykonawcy powinni zaprezentować dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (utwory o różnych nastrojach – preferowane utwory radosne), których łączny czas trwania nie może przekroczyć 6 minut. Nauczyciel może tylko i wyłącznie akompaniować do utworów.  
 6. Tematyka prezentowanych na festiwalu utworów powinna być utrzymana w nurcie turystycznym lub szantowym. 
 7. Jeden nauczyciel może wystawić maksymalnie 3 wykonawców
  (np. solista, zespół, duet). 
 8. Decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Termin i miejsce prezentacji

Przesłuchania rozpoczną się 24 listopada 2022 r. o 9.00
w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku

przy ul. Wł. Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik

Kryteria oceny

 1. Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, emisję i dykcję, rytmiczność, frazowanie,
  zestrojenie instrumentów, ogólny wyraz artystyczny.
 2. Decyzje komisji festiwalowej, powołanej przez organizatorów są nieodwołalne.

Sprawy organizacyjne

 1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (w załączeniu) prosimy przesłać
  do 4 listopada 2022 r. na adres: mdkwr@poczta.onet.pl
 2. Lista wykonawców wraz z godzinami ich prezentacji będzie przesłana mailowo
  do zgłaszającego podmiot muzyczny instruktora oraz instytucji w której działa.    
 3. Dyplomy i nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą.