CREATIO – KOLEJNY KIERUNEK

CREATIO – KOLEJNY KIERUNEK

Pracownia plastyczna CREATIO od dłuższego czasu realizuje swój cykl wyjazdów edukacyjno-artystycznych MAPA SZTUKI. Drugi dzień ferii był okazją do pójścia w kolejnym kierunku, którym to kierunkiem okazał się nasz rodzimy Rybnik, a dokładnie Galeria Oblicza w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Młodzież z CREATIO z wielkim zaciekawieniem zobaczyła wystawę asamblaży „Witalizm różności” Barbary Szulik i porozmawiała z autorką prac. Spotkanie było tym bardziej miłe, że pani Basia jest dawną wychowanką pracowni, byłą uczestniczką plenerów i wymian międzynarodowych co zrodziło wiele wspólnych tematów artystycznych i pozaartystycznych.

GALERIA