BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY <BR> “WIELCY ZNANI I NIEZNANI”

BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
“WIELCY ZNANI I NIEZNANI”

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

PATRONAT:

Prezydent Miasta Rybnik

Śląski Kurator Oświaty

Polski Komitet InSEA

CELE:

  • prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom sylwetek wielkich artystów,
  • wymiana doświadczeń plastycznych , metodycznych, estetycznych,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

TEMATYKA PRAC:

Pieter Bruegel Starszy był najważniejszym artystą holenderskiego i flamandzkiego malarstwa renesansowego, malarzem i grafikiem znanym z krajobrazów i scen rodzajowych z życia chłopów. Był pierwszym z rodziny Bruegel’ów, z której pochodziło aż sześciu znakomitych artystów. Miał on decydujący wpływ na kształtowanie się malarstwa holen-derskiego okresu Złotego Wieku oraz malarstwa następnych okresów. W niepowtarzalny sposób łączył dwa odrębne tematy – krajobraz i sceny rodzajowe. Jako pierwszy malarz zachodni malował pejzaże dla nich samych, a nie jako tło dla innych tematów. Twórca ten był znakomitym znawcą ludzkiej duszy, przez całe życie obserwował zachowania i zwyczaje zwykłych śmiertelników. Posługując się groteską i brzydotą w swoich dziełach, podziwiał, drwił i zarazem pouczał.
Artysta, socjolog i moralizator, czyli Pieter Bruegel Starszy.

NIE KOPIUJCIE OBRAZÓW ARTYSTY – niech pozostaną dla Was wyłącznie inspiracją dla tworzenia własnych pięknych prac!!!

WIEK UCZESTNIKÓW:     5 – 21 LAT     

Grupy wiekowe:    (do 7 lat),  (8-11 lat) ,  (12-15 lat), (16-21 lat)

TECHNIKA: 
malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, techniki mieszane (płaskie)

FORMAT PRAC:   malarstwo, rysunek – minimum  A3   grafika – format dowolny

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC  do organizatora:   28 lutego  2022  (nie liczy się data stempla pocztowego tylko czas dotarcia)

PRZEDŁUŻAMY TERMIN DO 25 MARCA 2022 R. 

Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko autora,  wiek autora,
  • adres, e-mail i telefon placówki,
  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • e-mail i telefon nauczyciela

 Proszę nie rolować i nie oprawiać prac!

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych.

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU
ORAZ OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ
ODBĘDZIE SIĘ 13 MAJA 2022

WSZYSCY LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI PRZEZ  ORGANIZATORA  MAILOWO LUB TELEFONICZNIE.

Adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RYBNIKU
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 23,
44-217 RYBNIK

tel. 32 4215155, fax: 32 4224088,

e-mail: art-studio-creatio@wp.pl

www.mdk.rybnik.pl

Prace nadesłane na konkurs będą mogły być odebrane na wyraźne życzenie i koszt placówki do 31 sierpnia 2022. Po tym czasie wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.