PRACOWNIA “CREATIO” W DUBLINIE

PRACOWNIA “CREATIO” W DUBLINIE

Grupa młodzieży z pracowni plastycznej Creatio Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku reprezentowała Polskę biorąc udział w Międzynarodowym Szkoleniu Erasmus+.  Tygodniowe spotkanie odbywało się w Dublinie na przełomie lutego i marca 2019. Tytuł szkolenia „Can you handle it?” nawiązywał do programu edukacji nieformalnej i dotyczył w szczególności edukacji rówieśniczej w zakresie świadomości zagrożeń we współczesnym życiu, przeciwdziałania uzależnieniom i  propagowania zdrowego stylu życia. W projekcie brało udział 50 młodych ludzi z Irlandii, Hiszpanii, Włoch, Polski, Finlandii i Niemiec.

Dziewczyny bardzo pracowicie spędziły tydzień w Irlandii. Program szkolenia był zróżnicowany: znalazły się w nim gry i zabawy integracyjne, warsztaty tematyczne, burze mózgów, animacje związane z odgrywaniem ról, prezentacje narodowe i kulturowe oraz prezentacje placówek, miast i regionów.

Oprócz tego uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać kulinarne i muzyczne tradycje irlandzkie oraz nauczyć się tradycyjnych tańców tego kraju. Nasza grupa zwiedziła stolicę Irlandii, spacerując i fotografując to piękne kolorowe miasto i jego zakątki, m.in. Trinity College, pomnik Molly Malone i kulturalnego centrum Temple Bar. Ważnym punktem wizyty było zobaczenie Księgi z Kells – średniowiecznego manuskryptu stanowiącego jeden z najważniejszych zabytków chrześcijaństwa. Nad tematem tym wychowankowie pracowali artystycznie przez kilka tygodni poprzedzających wyjazd.

Szkolenie pokazało edukację rówieśniczą jako potencjał pomysłów dający szansę na lepsze poznanie się, wyrażanie swoich oczekiwań i potrzeb względem dorosłych.  Przyniosło też wiele nowych kontaktów i przyjaźni.

GALERIA