KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU W KOŚCIELE CHRYSTUSA KRÓLA W RYBNIKU-GOLEJOWIE

KOLĘDOWANIE PRZY ŻŁÓBKU W KOŚCIELE CHRYSTUSA KRÓLA W RYBNIKU-GOLEJOWIE

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

25 stycznia 2015 r. o 15:30 rozpoczęło się kolędowanie chórów golejowskich „Zorza” i „Nadzieja” pod dyrekcją Heleny Zaik oraz zespołu wokalno-instrumentalnego „Bab Al Mandab” z MDK w Rybniku. Licznie zebranych wiernych w kościele oraz dyrektor Młodzieżowego Domu kultury  panią Barbarę Zielińską i dyrektor Gimnazjum Nr 1 panią Mirosławę Ćwięczek przywitał Ks. Proboszcz Ambroży Kucz. Zespoły śpiewały na przemian z ludźmi w kościele, którym przygrywał na organach Miłosz Kapol. Połączone chóry oraz osobno chór „Zorza” wykonały 11 kolęd w opracowaniach 4-głosowych. Zespół wokalno- instrumentalny wykonał 5 pieśni bożonarodzeniowych. Parafianie i goście podziękowali wszystkim wykonawcom gromkimi oklaskami.

GALERIA

FILM