NASZE PRACOWNIE - PLASTYKA

Kaczmarczyk

Aldona Kaczmarczyk-Kołucka

PRACOWNIA CREATIO

Plastyk, historyk sztuki, pedagog. Prowadzi zajęcia w pracowni plastycznej CREATIO Młodzieżowego Domu Kultury. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 1991 roku.

Ukończyła:
– Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej
(specjalność : Artystyczny Druk Sitowy)
-Katolicki Uniwersytet lubelski w Lublinie – Historia Sztuki
(dyplom : Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej)
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – Instytut Plastyki
(studia podyplomowe :Upowszechnianie Sztuki i Kreacji Artystycznej,
dyplom: Pracownia Grafiki)
– Kurs Pedagogiczny z metodyką Plastyki – WOM Katowice.

Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSEA. W 2001 zdobyła II-gą nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Edukacyjnych prezentowanych na Europejskim Kongresie InSEA.

Pracownia Plastyczna „CREATIO”

Pracownia działa w ramach MDK-u od września 2001 roku jednak spora część uczniów uczestniczyła w zajęciach artystycznych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 i w prywatnej Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej „CREATIO”w Rybniku. Skupia dzieci i młodzież w wieku 5 – 25 lat w pięciu różnych grupach wiekowych. Jest prowadzona przez Aldonę Kaczmarczyk-Kołucką.

Pracujemy w różnych technikach.

Zajmujemy się malarstwem (olej, gwasz, akwarela), rysunkiem (węgiel, piórko, ołówek, pastel), grafiką (linoryt, monotypia). Do tego dochodzą techniki mieszane i eksperymentalne. Sporadycznie przeprowadzamy zajęcia z zakresu rzeźby. W czasie zajęć wprowadzane są elementy teorii i historii sztuki i kultury.

Oprócz zajęć stacjonarnych organizujemy : coroczne plenery malarskie (Polska, Szwecja, Francja – Bretania i Normandia, Dania , Francja – Prowansja i Langwedocja) akcje „malowania murów”, projekty interdyscyplinarne „Żywe obrazy”, cykl międzynarodowych konkursów „Wielcy Znani i Nieznani” i happeningi artystyczne towarzyszące międzynarodowym wymianom młodzieży.

Uczestnicy zajęć prezentują swoje prace na wystawach, konkursach i przeglądach artystycznych w Polsce i za granicą zdobywając w nich liczne nagrody i wyróżnienia.

Wieckowska

Milada Więckowska​

PRACOWNIA GiR-a​

Plastyk, grafik, historyk sztuki. Prowadzi Pracownię Plastyczną GiR-a działającą w Młodzieżowym Domu Kultury już od 1996 roku. Jest autorką własnego programu nauczania „Grafika i rysunek” wdrażanego na zajęciach MDK.

Ukończyła:
– Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie – Instytut Plastyki – specjalizacja: grafika warsztatowa (dyplom pod kierunkiem Jerzego Jędrysiaka);
– studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP – Instytut Pedagogiki w Katowicach – kształcenie blokowe (sztuka);

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, seminariach i szkoleniach, m.in. w warsztatach metodycznych w WOM-ie w Katowicach: „Aktywne metody wspomagające proces rozwoju”, „Inne formy zajęć plastycznych – metody aktywizujące”, „Warsztaty interaktywne: Droga dźwięku, droga ciszy” – w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych oraz w Międzynarodowym Seminarium „Youth work done to stop violence and criminality” – Kopenhaga (2003), w Międzynarodowym Szkoleniu w ramach Programu UE „Młodzież” – Berlin (2005), warsztatach artystycznych „Batik” organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica (2009).

Pracownia Plastyczna GiR-a – jest otwarta dla dzieci i młodzieży w każdym wieku!

Młodsze dzieci podczas zajęć plastycznych mogą pracować przy sztalugach na dużych formatach, malując, rysując, wyklejając i poznając ciekawe, często niedostępne w domu sposoby tworzenia, a ich prace biorą udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

Młodzież ćwiczy umiejętność malowania i rysowania z natury z zachowaniem proporcji, perspektywy, światłocienia i kolorystyki wykorzystując różne techniki plastyczne oraz specyficzne materiały. Poznają też przede wszystkim świat grafiki, techniki wypukło- i wklęsłodruku, jak również eksperymentalne metody dające ciekawe efekty twórcze.

Dla młodzieży licealnej w pracowni odbywają się również zajęcia z historii sztuki przygotowujące do matury i studiów. Aby poznać dzieła wielkich artystów organizujemy wyjazdy do muzeów na wystawy np. do Muzeum Narodowego w Krakowie – wystawy „Stanisława Wyspiańskiego Teatr Ogromny”, „Sami Ułożycie stos…” (2007), „Podszepty sztuki. Jacek Malczewski” (2009), „Goya. Gdy rozum śpi…” (2009), „William Turner – malarz żywiołów” (2011), do Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wystawa „Andy Warhol – amerykański mit” (2001), do BWA w Katowicach – wystawa „Pablo Picasso. W hołdzie Picasso – od Miro do Lichtensteina” (2002), do Muzeum Śląskiego w Katowicach – wystawy „Salvador Dali – Grafiki”, „Kicz – między wstydem a zachwytem” (2007), „Belle Epoque – oblicza Secesji” (2010).

Wychowankowie Pracowni Grafiki i Rysunku, czyli GiR-y zdobywają liczne nagrody w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, m.in. „Grafika” (Lublin 2006, 2007, 2009,2011), „Wielcy Znani i Nieznani” (Rybnik 2006, 2007, 2009, 2011), „Drukarnia Wyobraźni” (Radom 2008, 2009, 2011), „Art for Peace” (Brazylia 2008, 2009, 2011), „The Small Montmartre of Bitola” (Macedonia 2009, 2011), „In My Homeland” (Białoruś 2010).

Młodzież działająca aktywnie w pracowni bierze udział w wymianach międzynarodowych, warsztatach i plenerach artystycznych, np. w Hiszpanii ”Environment and Ethnography in Moratalla” (2004) i Estonii pt. ”National Handicrafts Across Europe” (2006), warsztatach podczas Dni Otwartych ASP w Katowicach (2007) i w ramach Międzynarodowych Integracyjnych Warsztatów Artystycznych organizowanych przez Fundację Elektrowni Rybnik (2009, 2010) oraz w plenerze i warsztatach artystycznych dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Kolorowy Świat” pt. „Ziemia – Planeta życia” (Trinec – Czechy 2010) i plenerze artystycznym w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego pt. „Drzewa” (2011).

Tomas

Ewa Tomas-Modlich

PRACOWNIA WALOR

Popularyzator sztuki, nauczyciel plastyki z długoletnim stażem, wychowawca sporej rzeszy młodych twórców- profesjonalistów.

Od 2002 roku członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INsEA.

W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych z rysunku, grafiki, malarstwa, technik mieszanych, form przestrzennych. Jej wychowankowie biorą udział w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody. 

UKOŃCZYŁA:

– Uniwersytet Śląski w Cieszynie – wychowanie plastyczne, dyplom z grafiki warsztatowej technika akwaforta z akwatintą.

– Studia Podyplomowe z Diagnozy i Terapii Psychologiczno Pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

– Liczne  kursy i warsztaty metodyczne.

– Zdobyła certyfikat do prowadzenia zajęć z ceramiki artystycznej Stowarzyszenia Akademii Łucznica.

Zuzanna Śmieja

PRACOWNIA KONTRASTY

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego – kierunek Pedagogika Oświatowo-Artystyczna. Od 2004 roku prowadzę zajęcia w pracowni plastycznej „Kontrasty” w Młodzieżowym Domu Kultury. Uczestnicy pracowni plastycznej „Kontrasty” to zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa oraz młodzież gimnazjalna. Zajęcia plastyczne mają na celu nie tylko rozwijanie talentu uczestników. Są połączone z wprowadzeniem elementów historii sztuki poprzez zabawę, przez, co nie tylko uczą, ale też bawią. Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki rysunku, malarstwa i grafiki; wychodzą pracować w plenerze; biorą udział w warsztatach plastycznych i wernisażach wystaw. Młodzi artyści mogą wykazać się na licznych konkursach plastycznych, w których bierzemy udział. Co roku pracę grupy plastycznej „Kontrasty” podsumowuje otwarcie wystawy prac wychowanków

Danuta Sarna

Danuta Sarna

PRACOWNIA KAMELEON

Pani Danuta Sarna jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im Józefa Pankiewicza w Katowicach o specjalności snycerstwo. W 2004 roku ukończyła Pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
By poszerzyć swój warsztat zarówno praktyczny jak i metodyczny w 2006 roku ukończyła Kurs kwalifikacyjny z przedmiotu, ,sztuka”(MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie).

Pracownia KAMELEON to miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury gdzie młody człowiek uczy się nie tylko malować i rysować, ale przede wszystkim przelewać na papier swoje twórcze wizje. Pracownia KAMELEON to ponad 30 dzieci uczęszczających w cotygodniowych zajęciach, a to oznacza ponad 30 różnych myśli, uczuć i emocji przelanych na papier w ciągu jednego tygodnia. To różne, często zaskakujące interpretacje tego samego tematu.

Zajęcia podzielone są na grupy wiekowe:

· dzieci ze szkoły podstawowej klas I – VI
· oraz klasy VII – VIII + licealiści

Prace wykonywane na kółku bardzo często biorą udział w konkursach zarówno tych na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskich i międzynarodowych.

Ilona Myszka

Ilona Myszka

Choreograf, pedagog, nauczyciel plastyki, historii, wychowania fizycznego.
Pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury od 1988 roku.

Ukończyła:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie – studia magisterskie w zakresie wychowania plastycznego,
– Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu – studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego,
– Uniwersytet Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie – studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Instytutu Pedagogiki w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa,
– Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych – Instytut Historii w zakresie historia,
– Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie – kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca.

Prowadzi zajęcia taneczne zespołem „Teatr Tańca „Domino”.

Zespół działa od 1991 roku. Jest laureatem wielu festiwali, przeglądów i konkursów tanecznych oraz teatralnych na szczeblu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Jest stałym uczestnikiem imprez środowiskowych.
Repertuar taneczny to układy choreograficzne oparte na elementach tańca klasycznego, charakterystycznego, współczesnego. Warstwę muzyczną stanowią utwory zaczerpnięte z muzyki klasycznej, folkowej i współczesnej.
Od kilku lat zespół tworzy inscenizacje teatralne należące do kategorii teatru ruchu – środkiem wyrazu artystycznego w tej formie jest gest, ruch, taniec. Treścią widowisk są popularne bajki i opowiadania. Do tej pory zespół zrealizował „Śnieżkę”, „Kopciuszka”, „Dziewczynkę z zapałkami”, „Królowę Śniegu”. Przedstawienia te cieszyły się wielkim uznaniem zarówno profesjonalnego jury, jak i publiczności w każdym wieku.

Zajęcia odbywają się w filii Młodzieżowego Domu Kultury na ul. Chabrowej 9 (tzw. „kostka”). Członkami zespołu są uczniowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespół składa się z kilku grup o różnym stopniu zaawansowania.