NASZE PRACOWNIE - FILM

Ewa Klonowska

Ewa Klonowska

Filmoznawca, liderka Filmoteki Szkolnej w województwie śląskim. Jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim o specjalności filmoznawstwo. Ukończyła także studia podyplomowe filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Uczestniczy w warsztatach i konferencjach filmoznawczych organizowanych przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Łodzi, Uniwersytet Gdański, Gutek –Film. Ewa Klonowska pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku od 1997 roku jako instruktor kół filmowych według autorskich programów z dziedziny edukacji filmowej i medialnej. W zajęciach koła filmowego uczestniczy młodzież z rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie cotygodniowych spotkań poznajemy historię filmu, nabywamy wiedzę na temat języka filmu i gatunków filmowych. W budynku MDK mamy swoją pracownię wyposażoną w projektor multimedialny i odtwarzacz DVD, w której oglądamy filmy i gorąco o nich dyskutujemy. Zdobyte umiejętności wykorzystujemy na wielu polach biorąc udział w licznych konkursach ogólnopolskich i regionalnych i odnosząc w nich sukcesy. Corocznie aktywnie uczestniczymy w warsztatach filmoznawczych „Filmowe Pojedynki” organizowanych przez CGEF i Pałac Młodzieży w Łodzi. W prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie w ciągu ostatnich 3 lat uczestnicy zajęc zdobywali tytuł finalisty.