LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W ZWIĄZKU Z CHĘCIĄ PRZYJĘCIA JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY DZIECI TERMINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC JESZCZE ZMIANIE.

LISTA REZERWOWYCH DO WGLĄDU W SEKRETARIACIE.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK) O 16.30

LISTA PRZYJĘTYCH