MIĘDZY CZERNIĄ A BIELĄ – UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU 23.06.2023

MIĘDZY CZERNIĄ A BIELĄ – UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU 23.06.2023

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy i uroczysty finał V Międzynarodowego Biennale na Małą Formę Graficzną “Między czernią a bielą…” pt. “Myszy, koty i psy… w literaturze i w życiu”, który odbędzie się 23 czerwca 2023 o godz. 17:00 w nowym budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku, przy ul. Ks. Henryka Jośki 41 .

 

We cordially invite you to the opening of the exhibition and the grand finale of the 5th International Biennial of Small Graphic Form “Between black and white…” entitled “Mice, cats and dogs… in literature and life”, which will take place on June 23, 2023 at 17:00 in the new building of the Youth Culture House in Rybnik.