WEEKEND PEŁEN TAŃCA – FLEX I REFLEX

WEEKEND PEŁEN TAŃCA – FLEX I REFLEX

  • Post author:
  • Post category:Aktualności

Podczas dwudniowych warsztatów z techniki tańca współczesnego, które odbyły się w naszej placówce 17 i 18 grudnia 2022 roku, tancerki zespołów Flex i Reflex  Moniki Floryszak kształciły swój warsztat taneczny pod czujnym okiem Kateriny i Patryka.

Katerina Ostapenko i Patryk Zamojski są tancerzami czeskiego Teatru Śląskiego w Opavie. Katerina kształciła się głównie w Brnie, natomiast Patryk w Gdańsku i Londynie. Oboje tańczą w spektaklach i są choreografami tańca. Specjalizują się w różnych formach tańca współczesnego.

GALERIA