XI Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych – NOWY TERMIN

XI Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych – NOWY TERMIN

PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA FILMÓW  

DO 31 MAJA 2021 R. 

Podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu.